(Cyclops)
Digital photography on aluminium plate
300 x 300 mm
Zürich, 2014

Small tribute to M. - A being with three eyes appears only when we are near each other. The project is an attempt to capture it using two cameras and overlapping two pictures taken at the same instant.

Petit homenatge a M. - Un ésser de tres ulls apareix només quan ens trobem l’un a prop de l’altre. El projecte és un intent de captar-lo utilitzant dues càmeres i superposant dues fotografies preses al mateix instant.